Filmer

Producerades åt Svenska staten och erhöll 16 internationella filmpriser. Användes i marknadsföringen av alla större exportföretag i Sverige. Är inspelad i super16 formatet.

ABB Crane Systems levererar avancerade automatfunktioner till hamnkranar. Dessa sparar tid åt terminaloperatörerna och blir snabbt lönsamma. Det var detta budskap som skulle kommuniceras.

Företagspresentation åt Fönsterexperterna.

MaterialDesign innebär skapandet av nya material och utvecklandet av existerande. På några högskolor i Sverige kan man läsa MaterialDesign programmet. En viktig utbildning för stålindustrin. Filmen producerades åt Jernkontoret.

I alla hamnar världen över pågår ständigt en jakt efter ökad produktivitet. Tid är pengar. ABB Crane Systems
har utvecklat automatfunktioner som sparar tid åt terminaloperatörerna och ger produktivitetsvinster. Det är
denna sanning som ska kommuniceras i filmen.

Dokumentärfilm om byggandet av en toppmodern stålpulverfabrik i Söderfors, Sverige. Under fyra år följde vi de olika stegen. Kund var Erasteel/Jernkontoret.

En presentation av vad Täby golf kan erbjuda.

Comments are closed