Så jobbar vi


Ljuset i tunneln

Innehållet i fokus

Den absolut viktigaste faktorn i en bra film är innehållet. Häftiga redigeringseffekter, avancerad inspelningsteknik eller mastodont scener hjälper inte mot dåliga idéer. Men med ett bra manus kan även en lågbudgetfilm bli till en pärla. Därför lägger vi ner mycket arbete på manus- och researcharbete. Innan inspelningen startar godkänns alltid manus av kunden. På så sätt försäkrar vi oss om att vi gemensamt närmar oss målet – en bra och prisvärd produktion.

Målgruppen för produktionen bestämmer tekniken

Den tekniska utvecklingen inom filmbranschen har varit mycket snabb. Det som var toppmodernt igår känns mossigt och gammalt idag. Och dyrt är det också.

Vi vill alltid ha tillgång till den senaste tekniken och ha frihet att välja den inspelningsmetod som passar bäst för varje enskild produktion. Därför har vi valt att inte investera stort i egen inspelningsteknik.

Filmbranschens bästa nätverk ?

Då vi sysslat med filmproduktion i snart fyra decennier har vi tillgång till ett oerhört bra nätverk av filmarbetare, skådespelare, musiker, speakers, översättare och andra som behövs för att kunna leverera framgångsrika filmer. Rätt man eller kvinna, på rätt plats vid rätt tillfälle.

Distributionssätt

Vilket distributionssätt som väljs beror på syftet med produktionen och till vilken målgrupp man vänder sig. Vi sitter alltid ner med kunden och diskuterar vilket eller vilka distributionsformat som blir bäst.

Idag är trenden att filmproduktionerna redigeras i olika versioner – allt efter visningssätt. På detta sätt får man flera skräddarsydda versioner till en mycket liten merkostnad – något som brukar glädja informatörer / marknadsförare i budgetförhandlingarna.

 

Filmproducent i Kina

Enrico på plats i Shenzhen, Kina